Αγγλικός Όρος
quality of service
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποιότητα υπηρεσιών (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback