Αγγλικός Όρος
quality
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (2003)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποιότητα (η)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback