Αγγλικός Όρος
qualitative ablaut
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποιοτική μετάπτωση (η)

feedback