Αγγλικός Όρος
qualitative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποιοτικός,-ή,-ό

feedback