Αγγλικός Όρος
qualify
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσδιορίζω
Πηγή
ΛΚΝ

feedback