Αγγλικός Όρος
qualifier
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
προσδιοριστής (ο)
Όρος
προσδιορισμός (ο)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback