Αγγλικός Όρος
qualification
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσδιορισμός (ο)
Πηγή
ΛΚΝ

feedback