Αγγλικός Όρος
qualia structure
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δομή ιδιοτήτων(η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback