Αγγλικός Όρος
quale-qualia
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιδιότητες (οι)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback