Αγγλικός Όρος
q-Celtic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
q-Κελτική (η) (γλώσσα)
Πηγή
Βικιπαίδεια (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82)

feedback