Αγγλικός Όρος
Q
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
Ερωτ.
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
Ποσ.(Ποσοδείκτης)
Όρος
Προσδιορισμός (ο)

feedback