Αγγλικός Όρος
purism
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθαρολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback