Αγγλικός Όρος
pure vowel
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
καθαρό φωνήεν(το)
Όρος
μονοφώνημα (το)

feedback