Αγγλικός Όρος
pure deixis
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθαρή δείξη (η)

feedback