Αγγλικός Όρος
pure
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθαρή

feedback