Αγγλικός Όρος
PS-rule
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κα­νό­νας ΦΔ (ο)

feedback