Αγγλικός Όρος
pseudo-synonymy
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδο-συνωνυμία (η)

feedback