Αγγλικός Όρος
pseudo-synonym
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδο-συνώνυμο (το)

feedback