Αγγλικός Όρος
pseudo-procedure
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδο-διαδικασία (η)

feedback