Αγγλικός Όρος
pseudo-passives
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδοπαθητικές

feedback