Αγγλικός Όρος
pseudo-passive
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ψευδο-παθητικός-ή-ό

feedback