Αγγλικός Όρος
pseudo-passive
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψευδο-παθητική (η)

feedback