Αγγλικός Όρος
pro-verb
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αντωνυμικός τύπος ρήματος (ο)
Όρος
ρηματικός αντωνυμικός τύπος (o)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback