Αγγλικός Όρος
proto-word / vocable
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτο­λέξη (η)

feedback