Αγγλικός Όρος
proto-role
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πρωτο-ρόλος (ο)

feedback