Αγγλικός Όρος
proto-language
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Fromkin et al. (2003)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτο-γλώσσα
Πηγές
Crystal (2003)
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)

feedback