Αγγλικός Όρος
Proto-Indo-European(PIE)
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Fromkin et al. (2003)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκός-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback