Αγγλικός Όρος
Proto-Germanic
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πρωτο-Γερμανικός-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback