Αγγλικός Όρος
proto form
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτο-τύπος (ο)

feedback