Αγγλικός Όρος
prescriptive or normative grammar
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρυθμιστική ή κανονιστική γραμματική (η)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback