Αγγλικός Όρος
power spectrum
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φάσμα ισχύος (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback