Αγγλικός Όρος
potential presupposition
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυνάμει προϋπόθεση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback