Αγγλικός Όρος
potential pause
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πιθανή παύση (η)
Όρος
δυνητική παύση (η)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback