Αγγλικός Όρος
potential lexicon
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Δυνάμει λεξικό (το)

feedback