Αγγλικός Όρος
possibility
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυνατότητα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback