Αγγλικός Όρος
plagiarism
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοκλοπή (η)
Πηγή
Word Reference (http://www.wordreference.com/engr/plagiarism)

feedback