Αγγλικός Όρος
picture noun
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουσιαστικό-φωτογραφία (το)

feedback