Αγγλικός Όρος
phonotagm
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνόταγμα (το)

feedback