Αγγλικός Όρος
phonological phrase
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογική φράση (η)

feedback