Αγγλικός Όρος
phonological level
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογικό επίπεδο (το)

feedback