Αγγλικός Όρος
phonological information
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογική πληροφορία (η)

feedback