Αγγλικός Όρος
phonological gap
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογικό κε­νό (το)

feedback