Αγγλικός Όρος
phonological constituent
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογικό συστατικό (το)

feedback