Αγγλικός Όρος
phonological conditioning
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογικός καθορισμός (ο)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback