Αγγλικός Όρος
phonological component
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογικός τομέας (ο)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback