Αγγλικός Όρος
aspiration
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Fromkin
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δάσυνση (η)
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
ΕΚΠΑ
ΛΚΝ
Όρος
δασύτητα (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback