Αγγλικός Όρος
aspirated
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Fromkin
Πετρούνιας
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δασύς,-εία,-ύ
Πηγή
ΛΚΝ
Όρος
δασυνόμενος,-η,-ο
Πηγή
ΛΚΝ

feedback