Αγγλικός Όρος
aspirate / aspirate
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δασύς,-εία,-ύ
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback