Αγγλικός Όρος
aspectual
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal (2008)
Lyons (1968)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οπτικός-ή-ό

feedback